Zprávy - Messages - 18.2. 2009

64-tý den - 64rd Day

file_mp3  18. února 2009, 64. den cesty, Bismarck Strait.


18. února odjíždím z americké stanice Palmer směr Port Lockroy. Navštívil jsem hnízdiště giant petrels, krásných ptáků poněkud prehistorického vzhledu, velikosti albatrosa. Právě teď jsem v Bismarkově úžině se silným jihozápadním větrem z boku a směřuji k Neumayerovu kanálu. Před chvílí jsem minul několik keporkaků.


file_mp3  18th of February 2009, 64th day of my journey, Bismarck Strait.


18th of February, leaving Palmer Station, visiting Breaker Island close by the station with nesting giant petrels and heading to Port Lockroy. I am in Bismarck Strait right now with strong southwester, heading for Neumayer Channel. I just pass by several humpback whales.


Tak zase za 10 dní na Iridiu.   In a 10 days again on Iridium


Daniel


Southern Ocean 18.2. 2009Links to animals


Wikipedia - Giant Petrel


Louise's blog - Southern Giant-Petrels


Wikipedia - Keporkak


Wikipedia - Humpback WhaleMenu   Back