Zprávy - Messages - 15.-18.2. 2009

Palmer Station, Antarctica

       15. - 18. února 2009, 64°42´ jižní šířky, 64°00´ západní délky.


Waterbird dorazil na americkou stanici Palmer na ostrově Anvers 15. února. Bylo svělé být na pevnině po dvou měsících.


Bylo příjemné setkat se zase s lidmi a prohlídnout si polární stanici. Je tam hodně zajímavého vybavení a domácích hraček, které zpříjemňují život, takže je méně antarktický.

Vlajka Nového Zélandu se objevila na stožáru na počest Waterbirda. (Nemají českou vlajku) Byl jsem rád a doufám, že to bude bráno jako dík mnoha Novozélanďanům (Kiwis), kteří mi pomohli uskutečnit tenhle sen. Tauranga v Zálivu hojnosti (Bay of Plenty) byla také na pát týdnů mým domovem, když jsem pobýval v přístavu a líbilo se mi tam. Chystám se přivézt českou vlajku příště.

Mám v úmyslu navštívit Port Lockroy a ukrajinskou stanici Vernadsky asi 40 námořních mílí jižněji. Možná zítra. Kolem je trochu ledu, ale už jsem si zvykl. Ostatně je to většinou ledová tříšť, která odírá nátěr, ale při prudkém nárazu může prorazit loď.       Since 15th till 18th of February 2009, 64°42´S, 64°00´W.


Waterbird arrived to US station Palmer on Anvers Island on the 15th of February. It was great to be on land after two month.


It was very nice to meet people again and I had a great tour around a polar station. There is a lot of interesting equipment and many home toys making the life more sweet and less Antarctic.

A New Zeland flag appeared on the pole as a courtesy flag because of Waterbird. /They did not have a Czech one/ I was glad and I hope it will be taken as thanks to many Kiwis who were helping me to make this dream real. Tauranga in the Bay of Plenty was also my home for a couple of weeks, while I was staying in the marina and I liked it there. I am going to bring the Czech flag for my day two.

I am planning to visit Port Lockroy and Ukraine station Vernadsky about 40 NM south. Probably tomorrow. There is some ice around but I am already used to it. Besides it is mostly brash ice, it takes the paint off but to sink a vessel you would have to try very hard.


Daniel


Palmer Station 18.2. 2009Links to Palmer Station


Wikipedia - Palmer Station


Antarctic Connection - Palmer Station


The Palmer Long-Term Ecological Research (LTER)


Bill Spindler Pages


Palmer Station and Vinicity


Palmer Area Islands


Antarctic Peninsula MapMenu   Back