Zprávy - Messages - 18.1. 2009

33-tý den - 33rd Day

file_mp3  18. ledna, 33. den, 58° jih, 121° západ, minimální teplota +0,9°C, celkem 7 bouřek (gales).


V uplynulém týdnu jsem překročil zeměpisnou šířku mysu Horn a přiblížil se k pacifickému pólu nedostupnosti. Skoro nejdál od pevniny, jak je to jen možné, se přihodily dvě nečekané věci. První z nich - rozbilo se větrné kormidlo, druhá - dostal jsem infekci do dásně. Žádná z těchto událostí mi na náladě nepřidala. Po jednom dni ručního kormidlování jsem se za dobrého počasí pokusil o opravu autopilota. Když jsem ho sundal ze zádi a v lodi rozebral, rozkutálelo se kolem 91 malých kuliček a válečků. Po vyčištění jsem to dal dohromady, svařil jsem zlomený šroub a sláva, věc funguje! Sváření na plující lodi je opravdu zážitek. Infekce je částečně na ústupu a nebolí. Počasí je zatím nad očekávání příznivé, pouze ledovce vyžadují neustálou pozornost. Vidím je všude, dokonce i když jdu spát a zavřu oči. Jedině na obrazovce radaru vidět nejsou. Ta věc je úplně k ničemu. Jsem velice spokojen s lodním kuchařem, dnes byly vynikající bramboráky. Všechno klape a jede se dál.


file_mp3  18th of January 2009, 33rd day of my journey, 58°S, 121°W, 7 gales in total, minimum temperature +0,9°C.


Cape Horn latitude crossed last week. I was also passing near the Pacific pole of inaccessibility. In as far from land as possible two unexpected things happend. Boat steering broke and I got gum infection. After one day of hand steering I try to repair autopilot in a fine weather. Taking it out of the transom and taking it to parts I had ninty one tiny balls all around. I cleaned everything and I assembled all things again, I welded one screw and it's working. Welding while sailing is great advanture. The gum infection is under control and I have no pain now. The weather is unexpectedly good, only the icebergs need constant attention. I can see them everywhere even when I close my eyes to go to sleep. Only the radar screen is nearly iceberg-free. Than the radar is simply useless. I am very happy with the cook, we had great potatoes pancakes today. Everything is all right and let's go on.


Tak zase za 10 dní.   In a 10 days again


Daniel


Southern Ocean 18.1. 2009Menu   Back