Písně

       

Songs

Píseň plachetnic

       

Song of the Sails

Polárka

       

North Star

Hébé III

       

HebeIII

Vegetariánská

       

Vegetarian Song

Delfíni

       

The Dolphins

Popěvek při holení

       

Tune while Shaving

Tonda jede lodí

       

Tony is Boating

Žížalová výprava

       

Earthworm Expedition

Havelkovy Tall Shipy

       

Havelka's Tallships

Slané sny

       

Salt Dreams

Plachty nad oceánem

       

Sails over the Ocean

Námořník Vito

       

Vito the Sailor

Waterbird (krátká verze)

       

Waterbird (short version)

Záhada lodního skladu

       

Ship Storage Mystery

Dům houpací

       

Pitching House

Dešťová

       

Rainy Song

Ocean Story (anglická verze)

       

Ocean Story (in English)

Večer

       

The Evening

Port Lockroy

       

Port Lockroy

Železniční

       

Railway Song

Vernadski Station

       

Vernadski Station

Southern Ocean Fliers

       

Southern Ocean Fliers (in English)

Všude se platí ...

       

Heavy Seas Toll (in English)

Antarktičtí výletníci

       

Antarctic Trippers

Koupání na Falklandech

       

Midwinter Swimming

USA

       

USA

Na moři jsme doma

       

Our Home is the Sea

Naftové topení

       

Oil Heater

Palmer Station

       

Palmer Station

Naučná stezka

       

Maritime history trail

Řvoucí čtyřicítky

       

Roaring Forties

Balada polárnická

       

Polar Explorer's Ballad

První vlaštovka

       

The First Swallow

Procházky po Stanley

       

Walking around Stanley

Barbaškvoři

       

Barbarian Earwigs

Ledovým krám na 58° jižní šířky

       

To Icebergs on 58° South

Předsevzetí

       

The Resolution

Pozdrav do Libštátu

       

Regards to Libstat

Wirik Bay

       

Wirik Bay

Elsehul / Záliv krále Haakona

       

Elsehul / King Haakon Bay

Deception

       

Deception

Večer 2

       

The Evening 2

Atlantik 46° jižní šířky

       

Atlantic 46° South

Ledovec v zátoce Trollhul

       

Graae Glacier

Ostrov pokladů

       

Treasure Island

 


Menu   Back